ENG

Factory

홈 아이콘
Factory

Factory

"A step towardsa beautiful world,
Hwa Shin Special Textile Filter will come together."

  Head office

  1047-4 Fishingbo-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

  Map 

  2nd factory

  1061-12, Eobang-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

  Map 

  3rd factory

  257-26 Andong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

  Map 

  Dangjin factory

  902, Munbong-ri, Myeoncheon-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

  Map